RoundUP kan være kreftfremkallende for mennesker

Studier har vist at stoffet Glyfosat sprer seg i næringskjeden, det er også er påvist i blod og urin hos mennesker. Leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag kommer med en sterk oppfordring til hageeiere om å la være å bruke Roundup.

I FNs kreftforskningssenter har en arbeidsgruppe konkludert med at glyfosat sannsynligvis er  kreftfremkallende for mennesker. Glyfosat brukes i RoundUp, og er Norges mest brukte stoff til plantevern. Det har vært en vanlig oppfatning at glyfosat er ufarlig og ikke havner i vassdragene, fordi Monsanto har påstått at middelet brytes svært raskt ned i miljøet. Men de senere årene er glyfosat påvist i grunnvannet i en rekke europeiske land. Undersøkelser foretatt av Bioforsk viser rester av glyfosat i overflatevann, spesielt som følge av ugrassprøyting. I Norge bruker vi nesten bare overflatevann som drikkevann.

Giftige hager
Produsenten Monsanto markedsfører Roundup som helt ufarlig, men samtidig skriver de på sine hjemmesider at det tar to til tre uker før giften er suget opp og ned i røttene, og at barn og dyr  bør leke andre steder i denne tiden.

Vår mening er at hagen skal være en trygg og giftfri sone, og vi bør leve etter “føre var  prinsippet” når vi bruker kjemikalier. Det er alltid best å velge miljøvennlige metoder for å bekjempe ugress, her er våre tips om hvordan du kan bekjempe ugress på en trygg måte:

Damp
Prinsippet er at dampen bringer ugressets temperatur opp til ca. kokepunktet. Cellestrukturer sprenges og roten som forsøker å forsyne planten med vann, tørker ut og dør pga. av den kraftige fordampningen som skjer fra den ødelagte celleveggen.

Propan
Samme prinsipp som med damp, plantene som skal behandles med en gassbrenner slik at cellene blir ødelagt, og at planten visner. En skal altså ikke brenne ugresset, med bare varme det opp. 

Eddik
Bare fyll opp en spruteflaske med eddik og sprut på ugresset. Her vil du se resultater etter bare noen timer. Eddiken som selges i matbutikken er eddiksyre blandet ut med vann. Ofte er det 7 prosent eddiksyre, men det selges også varianter som har en større andel (33%) eddiksyre, det er bare å se på emballasjen. Den sterkere eddiken vil ha en større effekt mot ugresset rett og slett fordi den er sterkere.

 

KILDER

http://www.smabrukarlaget.no/buskerud/arkiv/roundup-kan-gi-kreft/#.VWDqvE-8PGc

http://www.abcnyheter.no/livet/2015/03/21/220459/vaer-forsiktig-med-roundup-en-fn-varsler-kreftfare

http://www.framtiden.no/201206165663/aktuelt/mat/vare-giftige-hager.html