Beskjæring

beskjæring-i-Moss-Moss-Hus-og-Hageservice

Mange planter trenger beskjæring, men beskjæring av trær og busker er ikke så lett som mange tror. Her er det mye å ta hensyn til, og man kan fort gjøre feil. Det er også viktig med regelmessig beskjæring og man oppnår flere ting:

  • Plantene holdes i ”sjakk” og blir ikke for store.
  • Plantene kan formes til ønsket størrelse.
  • Plantene blir fornyet, gamle greiner fjernes og nye bryter.
  • Frukttrær kan formes og manipuleres slik at de gir mer frukt.
  • Redusere soppangrep ved å gjøre bær og frukttrær mer luftig. De tørker fortere opp etter regn og slipper mer lys inn. Dette øker også kvaliteten på frukten.

Alle trær og busker kan beskjæres utenfor vekstsesongen. Månedene oktober og mars er gode måneder for beskjæring. Roser beskjæres i april da de kan fryse fra snittflatene. I løpet av vekstsesongen kan alle planter få en lett beskjæring. Det vil si greiner som kan tas med saks. Enkelte tåler sterkere beskjæring. 

Blomstrende busker:
Busker som blomstrer om våren, beskjærer man etter blomstring i mai/juni. Vårblomstrende busker danner neste års blomsterknopper sommeren før blomstringen. Ved beskjæring om vinter/vår vil en samtidig fjerne en del blomsterknopper.

Mange beskjærer buskene kun ved å trimme de øverst «laget». Da blir buskene tett og greinen forblir gamle.  Ved beskjæring må en og legge til rette for en fornyet vekst i planten

All beskjæring begynner først med å fjerne skadete greiner og greiner som det er sykdom på. Blomstrende busker skal tynnes ca. hvert 3 år. Fjern ca. 1/3 av alle greinene ca. 10 til 30 cm fra bakken. Ta de tykkeste og eldste greinene. Busken vil da bryte på nytt nedenifra og slik gir du busken en foryngelses kur. De eldste greinene er ofte de høyeste, og når de er fjernet kan en ”trimme” omfanget av busken.

Store greiner.
Skal en kutte en stor grein, gjøres det i to omganger. Først lages et kutt i greinens underkant et stykke fra stammen. Beskjæringen fortas utenfor snittet. Nå unngår en at greinen flerrer barken av stammen når den løsner. Tilslutt sager en vekk stubben som står igjen et par cm fra stammen. Det er omdiskutert om hva en skal gjøre med snittflate. Noen maler andre tar sår voks på, de flest tar ingenting på. Maling bør ikke brukes da det lett dannes fukt som ikke får tørke ut under malingen og en for råte i snittet.